// ENHANCER - Ortak Kullanım Tesisleri Projesi

İZMİR Ent4Int
Center For Entrepreneurs With Experiential Learning

01
Girişimcilik Eğitimi

02
Mentörlük

03
Ticaret & Pazarlama Desteği

İZMİR Ent4Int Nedir?

İzmir Ent4Int; Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Geliştirme A.Ş. (DEPARK) ve Dokuz Eylül Üniversitesi ortak başvurusu ile koordinasyonunu üstlendiğimiz, Avrupa Birliği / ICMPD tarafından “ENHANCER, Common Use Facilities” programı kapsamında desteklenen bir girişimciliği destekleme projesidir. Proje ile göçmen ve yerel girişimci adaylarına eğitim, ağ kurma, mentörlük ve lojistik destekler sağlanacaktır.

Genel amacı; geçici koruma altındaki Suriyeliler (SuTPs – Syrians under Temporary Protection) ve yerel ev sahibi topluluklardan (LHC / local Host Communities) katılımcıların girişimcilik kapasitelerini ve aralarındaki işbirliğini artırmak olan Izmir Ent4Int Projesi, spesifik olarak ise 60 SuTP ve 40 LHC’yi Girişimcilik Eğitimi, mentörlük, ticarileşme ve pazarlama gibi desteklerle bir araya getirecek bir ortak kullanıma açık merkezi oluşturmayı amaçlamaktadır.

Süreç

18 ay sürecek proje kapsamında belirli zaman dilimlerinde gerçekleşecek eğitim faaliyetlerinin ardından başarılı 10 girişimciye teknopark bünyesinde kuluçka ofis imkanı sağlanacaktır. Planlanan faaliyetlerde, girişimcilik alanında bilgi ve tecrübesi olan kurumların da iştirakçi olarak proje faaliyetlerinde yer alması planlanmaktadır.

Projenin ilk aşamasında katılımcı adayları belirlenerek bir havuz oluşturulacak ve seçim sürecinin ardından uygun adaylar eğitim programına dahil edilecektir.

Proje İştirakçilerimiz

GİRİŞİMCİ OLMA FIRSATINI YAKALA!