// PROJE HAKKINDA

İZMİR Ent4Int
Centre for Entrepreneurs With
Experiential Learning

İzmir Ent4Int; Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Geliştirme A.Ş. (DEPARK) ve Dokuz Eylül Üniversitesi ortak başvurusu ile koordinasyonunu üstlendiğimiz, Avrupa Birliği / ICMPD tarafından “ENHANCER, Common Use Facilities” programı kapsamında desteklenen bir girişimciliği destekleme projesidir.

Proje ile göçmen ve yerel girişimci adaylarına eğitim, ağ kurma, mentörlük ve lojistik destekler sağlanacaktır.

İZMİR Ent4Int
Projesinin Genel Amacı

Genel amacı; geçici koruma altındaki Suriyeliler (SuTPs – Syrians under Temporary Protection) ve yerel ev sahibi topluluklardan (LHC / local Host Communities) katılımcıların girişimcilik kapasitelerini ve aralarındaki işbirliğini artırmak olan Izmir Ent4Int Projesi, spesifik olarak ise 60 SuTP ve 40 LHC’yi girişimcilik eğitimi, mentörlük, ticarileşme ve pazarlama gibi desteklerle bir araya getirecek bir ortak kullanıma açık merkezi oluşturmayı amaçlamaktadır.

İzmir Ent4Int Proje İştirakçileri

detto
egiad
alosbi
boğaziçi
dused

GİRİŞİMCİ OLMA FIRSATINI YAKALA!